பின் தொடர்வோர்

Sunday, 3 June 2018

திருப்புகழ் பாடல்கள் 1-300

திருப்புகழ் பாடல்கள் 1-300

ஆறுபடை ஸ்தலங்கள்,  இதர ஸ்தலங்கள்

இவைகளைப் பார்க்க .

http://thiruppugazhamirutham.blogspot.in/

பாடல்கள் எண்  திருப்புகழ் அன்பர்கள் வெளியிட்டுள்ள திருப்புகழ் இசைவழிபாடு ( Edition VIII)  புத்தகத்தில் கொடுத்துள்ளபடி

இந்த blog ல் பாட்ல்கள் 301 லிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கனடா நாட்டிக் இருக்கும் Dr Prof C.R Krishnamurthy அவர்கள் கொடுத்திருக்கும் பதவுரையை இங்கு சற்று மாறுதல்களுடன் கொடுக்கிகிறோம்

No comments:

Post a Comment